ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
รับป้ายโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ 2558

โรงเรียนวิชชานารีได้รับการประเมินรับรองโรงเรียน อย.น้อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการนี้ อาจารย์วันเพ็ญ    นำทาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้ารับป้ายโรงเรียน อย.น้อย  ระดับดีเยี่ยม  จาก นายสุทิน    แก้วพนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 เป็นผู้มอบป้าย  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2559  ณ ห้องคุรุมนตรี และวันที่ 9 มิถุนายน 2559 อาจารย์วันเพ็ญ    นำทาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบป้ายโรงเรียน อย.น้อย  ระดับดีเยี่ยม  ให้กับคณะกรรมการชมรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภค  ณ โรงเรียนวิชชานารี

 (ภาพ: อาจารย์ชญาดา   โสภา / ข่าว : อาจารย์กาญจนา     วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,07:26   อ่าน 865 ครั้ง