ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ มุ่งสู่หลักชัย “Reach For Your Goals”

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2016  ฝ่ายศาสนากิจโรงเรียนวิชชานารี จัดค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ Reach For Your Goals  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรับเชื่อได้เรียนรู้ถึงความบากบั่นและความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความสำเร็จเพื่อที่จะได้รับรางวัลแห่งการทรงเรียกขององค์พระเยซูคริสต์   วิทยากรโดย อศจ.มนตรี   ขัดสีใส  อนุศาสกฯ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวิชชานารี  และนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรที่ 1 ลำปาง ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลง”มุ่งสู่หลักชัย” 

 (ภาพ: นางสาวมินตรา   แสงศิริ / ข่าว: อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,10:31   อ่าน 598 ครั้ง