ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
World Milal Missionary Choir

เมื่อวันอังคารที่  12 กรกฎาคม  2016  คณะนักร้องประสานเสียงมิลัลมิชชันนารี  ร่วมจัดนมัสการสรรเสริญพระเจ้า   เป็นพยาน และแบ่งปันพระวจนะ ร่วมสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสมควรสรรเสริญในที่สูงสุด ในงาน   On   Concert  World  Milal  Missionary  Choir Grand  Praise  March  2016  in   Thailand  ( Lampang ) โดยมีสมาชิกคริสตจักรในจังหวัดลำปาง  มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้   ณ หอประชุม  100  ปี  โรงเรียนวิชชานารี

( ข่าว : อ.รวีวรรณ  ฆรวัณณ์ )

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2559,13:13   อ่าน 675 ครั้ง