ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา โดยมีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารี ได้ร่วมอบรมจนเสร็จสิ้นการฝึก ดังนี้

1. นศท.ณัฐพงษ์  ศรีธิมงคล

2. นศท.ศิขรินญ์  อ่อนแจ้ง

3. นศท.นครินทร์ ใจชื่น

4. นศท.ศราวุฒิ    สมศรี

5. นศท.อภิสิทธิ์  กิริยา

6. นศท.ญ.พัชรินทร์ วงศ์สุ่ย

7. นศท.ญ.ณัฐติกานต์ เฉลิมโฉม

โดยมี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเสรี วงศ์สรรเสริญ เป็นผู้ดูแล

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,08:57   อ่าน 446 ครั้ง