ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รับการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารี   ได้รับการตรวจเยี่ยม จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   มทบ.32  จ.ลำปาง  ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา 

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,08:36   อ่าน 454 ครั้ง