ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

ครูระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับ

ชั้นเนอสเซอรี่ อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ โลกแห่งการสื่อสาร

ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองด้วยตนเองมากมาย ณ บริเวณอาคารเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

(ภาพ//ข่าว : อ.จินตภาส์  อินทชาญ)

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 580 ครั้ง