ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษานั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1

คณะครูระดับปฐมวัย ได้นำนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  และนักเรียนชั้นอนุบาล  1   ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในจังหวัดลำปางและเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง โดยมีครูพิเศษและ นักศึกษาวิชาทหารคอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

(ภาพ//ข่าว : อ.จินตภาส์  อินทชาญ)

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,14:22   อ่าน 517 ครั้ง