ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษาฟาร์มแกะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 45 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ฟาร์มแกะ HUG YOU อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิตของแกะ โดยมีครูพิเศษและนักศึกษาวิชาทหารคอยดูแลและควบคุมนักเรียนอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559  

( ภาพ//ข่าว : อ.จินตภาส์ อินทชาญ )

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,09:19   อ่าน 546 ครั้ง