ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  ทีมงานศาสนกิจ  ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า  ถวายเพลงพิเศษและสอนรวี  เทศนาโดย อศจ.มนตรี    ขัดสีใส  พระธรรมสดุดี 128:1-6 หัวข้อ คนแห่งพระพร”  

 (ภาพ:นางสาวอัจฉราภรณ์   อปราชิตา / ข่าว:อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,08:36   อ่าน 604 ครั้ง