ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ร่วมงานวันมิชชั่น

วันที่ 9-10 กันยายน 2559 อาจารย์กรุณา   วงศ์ตุมมา และอาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ ร่วมงาน”วันมิชชั่น  เพื่อพันธกิจมิชชั่น” ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   จัดโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยความร่วมมือจากคริสตจักรภาคและสถาบันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย “ถึงเวลาแล้วที่คริสตจักรไทยส่งมิชชันนารีสู่โลก” กล่าวแสดงความยินดีโดยท่านศักดิ์ชาย   วงศ์กนิษฐ์  ปลัดจังหวัด   ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับพันธกิจมิชชั่น  เทศนาโดย ศจ.ดร.รุ่ง  เริงสันติ์อาจิณ  รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  หัวข้อ“ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” และการเดินขบวนงานมิชชั่น เพื่อพันธกิจมิชชั่น โดยศาสนาจารย์  ศิษยาภิบาล ทุกภาค คริสตจักรท้องถิ่น โรงเรียน และโรงพยาบาล

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,08:41   อ่าน 616 ครั้ง