ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ และอาจารย์นิคม   ม่านแก้วจู  เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง วิทยากรโดย ผศ.อุษณีย์  เย็นสบาย  นักวิชาการอิสระ  ณ ห้องประชุมวังธาร  โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2559,15:02   อ่าน 409 ครั้ง