ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน

วันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 ตัวแทนนักเรียนคริสเตียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายพี่เลี้ยง  เพื่อเสริมสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจ้า  ภาวะผู้นำด้านจิตวิญญาณและทักษะการอภิบาลติดตามของพี่เลี้ยง  จัดโดยหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “Youth’s Acts” พระธรรม 2 ทิโมธี 4:5 และมัทธิว 19:26  เทศนาเปิดค่ายโดย ศจ.สินธุ์  คิมห์จันทร์   กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานทักษะการเป็นพี่เลี้ยง  ฐานทักษะการให้คำปรึกษา  ฐานทักษะการเป็นพยาน  ฐานทักษะการพูด และฐานการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์  มีโรงเรียนเข้าร่วม 11โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยเยลวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนเจริญราษฎร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  โรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนตรังคริสเตียนและโรงเรียนวิชชานารี  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  จังหวัดเชียงใหม่

( ภาพ /ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2559,14:26   อ่าน 665 ครั้ง