ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2559  อศจ.มนตรี   ขัดสีใส และอาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนมัสการ ชั้น4  สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,14:15   อ่าน 615 ครั้ง