ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย

โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย  ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเดินพาเหรด และมีการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน เช่น วิ่งแข่ง วิ่งอุ้มลูกโป่ง ชักกะเย่อ เตะฟุตบอล โยนบอลลงตะกร้า และมีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน  การจัดกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกกำลังกาย รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย  เมื่อ วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559  ณ บริเวณสนามโรงเรียนวิชชานารี

 ( ภาพ/ข่าว : อ. จินตภาส์ )

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2559,07:55   อ่าน 430 ครั้ง