ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2559

วันที่  14 – 16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวิชชานารีจัดสัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “พระเจ้าผู้เป็นความหวัง” เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าแก่คณะครู และนักเรียน ผ่านบทเพลงและละคร จากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559,10:52   อ่าน 760 ครั้ง