ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
นมัสการพระเจ้าเนื่องวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมวันระลึกก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบรอบ 128 ปี โดยมี ศจ.ดร.ทินกร ศิริธวนากุล เป็นผู้เผยพระวจนะ  และ อศจ.มนตรี ขัดสีใส อนุศาสกโรงเรียนวิชชานารี   เป็นผู้นำนมัสการ โดยเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีการนมัสการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 100 ปีวิชชานารี

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2560,07:44   อ่าน 571 ครั้ง