ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  ทีมงานศาสนกิจ  ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า  ถวายเพลงพิเศษและสอนรวี  เทศนาโดย อศจ.มนตรี    ขัดสีใส  พระธรรมเยเรมีย์ 33:14-26 หัวข้อ “สัญญาก็คือสัญญา”  
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2560,12:54   อ่าน 549 ครั้ง