ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3

ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 44  คน ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีครูและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,16:34   อ่าน 317 ครั้ง