ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
งานวันอนุบาลสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวิชชานารีจัดงานวันอนุบาลสัมพันธ์ โดยมี อ.วันเพ็ญ นำทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.สุวารี เกี๋ยงคำ ผู้จัดการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,09:28   อ่าน 366 ครั้ง