ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิชชานารี  ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ณ  คริสตจักรเขลางค์พันธกิจ   เทศนาโดย อาจารย์วรวัจน์   เลี้ยงประไพพันธ์ 

(ภาพ : .สิริโสภา    โสภา   / ข่าว :  .กาญจนา    วิชัยคำ ) 

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2560,09:59   อ่าน 480 ครั้ง