ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตครูและบุคลากร

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิชชานารี ร่วมรีทรีต หัวข้อ”สำนึกในพระคุณ”เทศนาโดย ศจ.มนตรี   ขัดสีใส และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ศจ.ปราโมทย์  วรพิทย์เบญจา  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

(ภาพ : อ.นิศาชล , อ.พิมพ์พิไล / ข่าว : อ.กาญจนา)

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,08:37   อ่าน 521 ครั้ง