ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายรักสถาบัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมค่ายรักสถาบัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ศรัทธา ในสถาบัน  จัดโดยฝ่ายงานศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี   วิทยากรโดย ศจ.มนตรี   ขัดสีใส   ศจ.ดร.ทินกร    ศิริธวนากุล และ อ.วิบูลย์    จิตสุทธ์   ณ โรงเรียนวิชชานารีและคริสตจักรที่ 1 ลำปาง  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

( ภาพ :อาจารย์พิมพ์พิไล    คนไว  / ข่าว อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:11   อ่าน 503 ครั้ง