ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตนักการ

ฝ่ายศาสนกิจได้จัดรีทรีตนักการ  เทศนาโดย ศจ.มนตรี    ขัดสีใส  หัวข้อ “ รับใช้ด้วยใจสำนึก”  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอำนวยการ  โรงเรียนวิชชานารี  ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน  2560   

(ภาพ : อาจารย์วันทนา  วรรณารักษ์   / ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)


โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:13   อ่าน 505 ครั้ง