ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ  เครือข่ายกลุ่มสตรี และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง จำนวน 430 คน เข้าร่วมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อรณรงค์สร้างกระแสกระตุ้นให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 – 70 ปี   จัดโดยกองสาธารณสุขเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องเสรีแกรนด์ฮอลล์ ห้างเสรีสรรพสินค้า  ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ภาพ/ช่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:15   อ่าน 372 ครั้ง