ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
จิตอาสา นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์)

ตัวแทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวิชชานารี ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น6) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:19   อ่าน 228 ครั้ง