ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
แนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชชานารี โดยมีนางอัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูมัธยมศึกษาตอนปลายให้การต้อบรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคาร 111ปี เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น.

(ภาพ:อ.ปาริชาติ/ข่าว:อ.ปริศนา)

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,09:15   อ่าน 214 ครั้ง