ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ร่วมประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่1-3และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน science show การแสดงทางวิทยาศาสตร์,จรวดขวดน้ำ ในงานการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ภาพ:อ.รวีวรรณ อ.ปริศนา/ข่าว: อ.ปริศนา)

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,10:59   อ่าน 220 ครั้ง