ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ร่วมถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงเรียนวิชชานารี นำโดยนางวันเพ็ญ นำทาน รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

(ภาพ:อ.ชญาดา,อ.พิมพ์พิไล/ข่าว:อ.ปริศนา)

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,09:36   อ่าน 236 ครั้ง