ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560  ฝ่ายศาสนกิจร่วมกับนักเรียนมิชชั่นทีม   ได้จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ “ แปลกอย่างแตกต่าง”  มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 67 คน  วิทยากรโดย ศจ.มนตรี   ขัดสีใส กิจกรรมในค่ายมีการนมัสการพระเจ้า  เพลง   เกมส์  กลุ่มสัมพันธ์   คัมภีร์ศึกษา การนมัสการฟื้นฟู   การถวายตัวในการรับใช้พระเจ้า และร่วมนมัสการพระเจ้า   ณ คริสตจักรที่ ลำปาง   

(ภาพ: .พิมพ์พิไล   คนไว / ข่าว :กาญจนา   วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2560,08:57   อ่าน 568 ครั้ง