ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
อบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวฯ รุ่นที่ 3

โรงเรียนวิชชานารี นำโดย นางวันเพ็ญ นำทาน ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ และนางสาวภัทรชนก  ไชยทนุ หัวหน้าแผนกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 ณ ศาลาชุมชนวัดปงสนุก เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560

 (ภาพ:อ.วันเพ็ญ/ข่าว:อ.ปริศนา)

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,08:49   อ่าน 176 ครั้ง