ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
การฝึกซ้อมอพยพสถานการณ์แผ่นดินไหวระดับปฐมวัย

คณะครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่-ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพสถานการณ์แผ่นดินไหว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการป้องกันภัยและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน และห้องเรียนระดับปฐมวัย  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

( อ.จินตภาส์ ภาพและข่าว )

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 239 ครั้ง