ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวิชชานารี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ กล่าวบทอาเศียรวาท การรำถวายพระพร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูต่อคุณแม่ ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญูในแต่ละระดับชั้นและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม 100 ปี วิชชานารี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

(ภาพ//ข่าว: อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 210 ครั้ง