ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
นักเรียนคนเก่ง (การแข่งขันภาษาอังกฤษในงาน P.R.C Foreign Language Day 2017)

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในงาน P.R.C Foreign Language Day 2017 โดยได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ด.ช.ปัญญาพล. สุดประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันsinging contest 

2. ด.ญ.บุญจิรา ไชยเป็ง นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6 

3. ด.ญ.ชวัลพัชร ใจช่วย นักเรียน ป.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ speech contest หัวข้อ Technologies in the Classroom  ป.4-6

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ รร.ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

(ภาพ//ข่าว : อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 220 ครั้ง