ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวิชชานารี นำโดยคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมและชมการแสดงช้าง ได้แก่การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างและการแสดงความสามารถของควาญช้างในการควบคุมช้าง เช่น การใช้ภาษาในการควบคุมและการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น สำหรับการแสดงด้านศิลปะ มีการแสดงความสามารถของช้างเช่น ช้างแสดงการเล่นดนตรี และแสดงการวาดภาพ ได้แก่ ภาพตามจิตนาการ และ ภาพเหมือนจริง 

( อ.ปริศนา  ปัญญาสอน ภาพและข่าว)

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,08:39   อ่าน 195 ครั้ง