ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง)

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดย อ.วรรณพร อาดย่อแฮ และ Teacher Shamaine ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลในรายการดังต่อไปนี้

ชนะเลิศ story telling ชั้นป.4-6     ด.ญ.บุญจิรา ไชยเป็ง ได้รับเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเอกชน

รองชนะเลิศอันดับ 2 multi skill competition ชั้นป.4-6    ด.ญ.ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช 

รางวัลชมเชย multi skill competition ชั้น ม.1-3    ด.ช.ภูมิพัฒน์ ์ธรรมวงค์

รางวัลชมเชย story telling ม.1-3   ด.ญ.ปรานปรียา วงค์เที่ยง

 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

(ภาพ//ข่าว: อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,10:19   อ่าน 228 ครั้ง