ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง)

นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง)

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย อ.นิคม ม่านแก้วจู และ อ.มงคล  แจ้งมงคล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลในรายการดังต่อไปนี้

ระดับประถมได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเอกชน

ด.ญ.สิริวิมล  คำหุ่น            ชั้น ป.6

ด.ญ.พรพิมล  ทะนันชัย    ชั้น ป.6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ช. เวชานนท์  ช้างอาจ   ชั้น ม.3

ด.ญ. ศุภมาศ  จันทร์คำ     ชั้น ม.3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายภูวนัย  บุญคำ               ชั้น ม.6

นางสาวอันวา ณ ลำปาง    ชั้น ม.6

 ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560


โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,14:53   อ่าน 206 ครั้ง