ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง

โรงเรียนวิชชานารี นำโดยครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6 ได้นำนักเรียนจำนวน 120 คน ไปทัศนศึกษา  เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์นอกสถานที่ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ ฐานแมลง เยี่ยมชม science park  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

(ภาพ//ข่าว : อ.ปริศนา ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 230 ครั้ง