ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปี 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรม "โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกัน โดยมีดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 60 คน สำหรับในการพัฒนาทักษะทางดนตรีได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและสตาร์ฟจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี มาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการพัฒนา เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวิชชานารี

(ภาพ//ข่าว : อ.ปริศนา ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,11:20   อ่าน 226 ครั้ง