ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
กิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ  STEM  กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงงาน  STEM  กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ผ่านการนำเสนอโครงงาน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1000 บาท

1. นางสาววิราภรณ์            สุธรรมปวง

2. นางสาวอินทิรา               จวนตัว

โดยมีอาจารย์ปาริชาติ    ขัตตระกูล เป็นผู้ควบคุม

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,09:15   อ่าน 278 ครั้ง