ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
อบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

วันที่ 4  มิถุนายน  2557  ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 26 คน   เข้ารับการอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้  เจตคติ  และทักษะด้านสุขภาพที่ถูกต้อง  สามารถดูแลตนเอง  เพื่อนในชั้นเรียน ครอบครัวและชุมชน และค้นหานักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพสำรวจโรคและความผิดปกติของร่างกาย   จัดโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง   ณ   ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนวิชชานารี  (ภาพ/ข่าว :กาญจนา)

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2557,12:41   อ่าน 1102 ครั้ง