ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ชมรมยุวชนรักษาดินแดน ไปทัศนศึกษา

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2558   ชมรมยุวชนรักษาดินแดน โรงเรียนวิชชานารี ชั้น ม.๓ ได้ไปทัศนศึกษาโบราณสถาน   ณ   วัดเจดีย์ซาว ที่สวยงามของจังหวัดลำปาง  โดยมี ผกท.เสรี วงศ์สรรเสริญ  ผู้ดูแล

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2558,10:17   อ่าน 586 ครั้ง