ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ที่มัสยิดอัลฟาลาฮุ และเยี่ยมชม โบราณสถานวัดศรีชุม โดยมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศพม่า  

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2558,10:30   อ่าน 625 ครั้ง