ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมในโรงเรียน

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ   สารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ ให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวิชชานารี (ภาพ/ข่าว :.กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2558,10:34   อ่าน 608 ครั้ง