ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่  29  มกราคม  2558   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนวิชชานารี  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา)  ณ  คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ลำปาง   โดยมี ผกท.เสรี  วงศ์สรรเสริญ  และ ผช.ผกท.ศราวุฒิ  พูลเจริญ  เป็นผู้ดูแลในการไปทำกิจกรรมครั้งนี้ 

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,12:13   อ่าน 747 ครั้ง