ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ Mission Valentine

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 ฝ่ายศาสนากิจโรงเรียนวิชชานารี จัดค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ Mission  Valentine วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรับเชื่อเข้าใจการติดสนิทกับพระเจ้าและรับใช้ตามของประทานได้ วิทยากรโดย คศ.มนตรี   ขัดสีใส อนุศาสกฯ (ภาพ/ข่าว :. กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2558,15:15   อ่าน 726 ครั้ง