ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
นักเรียน ม.1 เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสุขอนามัยการเจริญพันธุ์

นักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้านสุขอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการโดยสำนักงานภาคเหนือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  (ภาพ/ข่าว :.กาญจนา    วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2558,15:47   อ่าน 680 ครั้ง