ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่  23 - 27 มีนาคม  2558  โรงเรียนวิชชานารีส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี  2558  ณ  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ.32  จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,13:18   อ่าน 1233 ครั้ง