กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 371) 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 438) 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 (อ่าน 409) 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 359) 12 ต.ค. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา2562 (อ่าน 503) 06 ก.พ. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ปีการศึกษา2562 (อ่าน 563) 06 ก.พ. 63
โครงการ รด.จิตอาสา (อ่าน 1042) 15 ม.ค. 63
ร่วมประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2 (อ่าน 473) 11 ธ.ค. 62
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 361) 11 ธ.ค. 62
พิธีเปิดการฝึกและการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 374) 16 ส.ค. 62
ร่วมฟังบรรยาย นโยบายการฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และครูฝึกศูนย์ฝึก (อ่าน 439) 16 ส.ค. 62
รด.จิตอาสา - ร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 392) 16 ส.ค. 62
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (อ่าน 444) 16 ส.ค. 62
ฝึกทบทวน นศท.ชั้นปีที่ 1-3 และ กิจกรรม รด.จิตอาสา (อ่าน 496) 02 ก.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 437) 11 มี.ค. 62
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 477) 20 ธ.ค. 61
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา-ทัศนศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล (อ่าน 583) 01 ต.ค. 61
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา-ทัศนศึกษา อนุบาล 1 - 3 (อ่าน 542) 01 ต.ค. 61
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (อ่าน 562) 01 ต.ค. 61
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 570) 01 ต.ค. 61
ฝึกทบทวน เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 503) 01 ต.ค. 61
ฝึกทบทวนผู้กำกับวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 470) 01 ต.ค. 61
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 510) 23 ก.ค. 61
อบรม นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (อ่าน 609) 23 ก.ค. 61
ค่ายภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารหญิง (อ่าน 706) 13 ก.พ. 61
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 631) 22 ม.ค. 61
กิจกรรมค่ายภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย (อ่าน 951) 22 ม.ค. 61
ประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 739) 04 ธ.ค. 60
จิตอาสาช่วยกิจกรรมการเดินทางไกล-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 4 – ป.6 (อ่าน 732) 04 ธ.ค. 60
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 909) 04 ส.ค. 60
กิจกรรมจิตอาสา โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (อ่าน 892) 31 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 819) 24 ก.ค. 60
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารปี 1 (อ่าน 725) 23 มิ.ย. 60
รด.จิตอาสา (อ่าน 1144) 05 มิ.ย. 60
ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 816) 31 พ.ค. 60
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2559 (อ่าน 909) 20 ธ.ค. 59
รับการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1138) 22 ส.ค. 59
นักศึกษาวิชาทหารซาบซึ้งพระคุณแม่ (อ่าน 1038) 18 ส.ค. 59
ฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา (อ่าน 1131) 18 ส.ค. 59
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ (อ่าน 941) 29 ก.ค. 59