ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ค่ายภาษาอังกฤษ Mini English camp (TTC teach Thailand corps) American-Thai foundation (อ่าน 125) 06 มี.ค. 61
นมัสการพระเจ้าพิธีจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (อ่าน 152) 05 มี.ค. 61
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 (อ่าน 155) 08 ก.พ. 61
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5 (อ่าน 163) 31 ม.ค. 61
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 165) 30 ม.ค. 61
งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 236) 23 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสตมาสและปีใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 231) 05 ม.ค. 61
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 244) 12 ธ.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (ด.ช.กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง นักกีฬาเทควันโด) (อ่าน 154) 12 ธ.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 249) 06 ธ.ค. 60
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 177) 29 พ.ย. 60
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดค่ายคณิตจิตอาสาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (อ่าน 188) 14 พ.ย. 60
ร่วมสืบสานป๋าเวณีล่องสะเปาจาวเมืองละกอน (อ่าน 222) 13 พ.ย. 60
โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 (ภาคเหนือ) (อ่าน 200) 08 พ.ย. 60
กิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 274) 25 ก.ย. 60
โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปี 2560 (อ่าน 221) 15 ก.ย. 60
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง (อ่าน 225) 15 ก.ย. 60
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (อ่าน 221) 07 ก.ย. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอ (อ่าน 241) 01 ก.ย. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) (อ่าน 202) 30 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้ศิลปะ (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) (อ่าน 240) 30 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง) (อ่าน 224) 30 ส.ค. 60
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 189) 28 ส.ค. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 (อ่าน 274) 21 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (นักกีฬาว่ายน้ำ) (อ่าน 176) 21 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (การแข่งขันภาษาอังกฤษในงาน P.R.C Foreign Language Day 2017) (อ่าน 217) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 206) 16 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (ด.ช.กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง นักกีฬาเทควันโด) (อ่าน 183) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาการคิด พิชิตเอนทรานซ์ (อ่าน 185) 09 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (ด.ช.กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง นักกีฬาเทควันโด) (อ่าน 165) 03 ส.ค. 60
การซ้อมแผนรับมือสถานการณ์กรณีเกิดแผ่นดินไหว (อ่าน 196) 31 ก.ค. 60
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 216) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 207) 31 ก.ค. 60
อบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวฯ รุ่นที่ 3 (อ่าน 174) 24 ก.ค. 60
รวมพลัง อสม. ปราบยุงลาย (อ่าน 194) 24 ก.ค. 60
ร่วมถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อ่าน 209) 12 ก.ค. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 208) 07 ก.ค. 60
ผู้กำกับและตัวแทนเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2560 (อ่าน 191) 04 ก.ค. 60
ร่วมประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน 216) 04 ก.ค. 60
แนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อ่าน 210) 30 มิ.ย. 60