ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
แนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง (อ่าน 217) 30 มิ.ย. 60
จิตอาสา นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) (อ่าน 228) 27 มิ.ย. 60
จิตอาสา นักเรียนชั้น ม.2 ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) (อ่าน 203) 27 มิ.ย. 60
พิธีเปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 199) 21 มิ.ย. 60
เดินรณรงค์ต้านภัยวันไข้เลือดออกอาเซียน (อ่าน 219) 21 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 316) 14 มิ.ย. 60
วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 295) 05 มิ.ย. 60
นมัสการพระเจ้าพิธีจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (อ่าน 402) 27 ก.พ. 60
นักเรียนคนเก่ง (นักกีฬาว่ายน้ำ) (อ่าน 292) 24 ก.พ. 60
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม. 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารโรงเรียน (อ่าน 281) 24 ก.พ. 60
นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันทักษะภาษาจีน (อ่าน 270) 08 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 308) 30 ม.ค. 60
นำเสนอผลงานโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา ระดับภูมิภาค (อ่าน 282) 30 ม.ค. 60
กิจกรรมงานวันวิชาการ 2016 (อ่าน 340) 26 ม.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง : ประกวดระบายสีภาพ (อ่าน 273) 13 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสตมาสและปีใหม่ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 321) 05 ม.ค. 60
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 272) 22 ธ.ค. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (อ่าน 305) 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 (อ่าน 293) 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3 (อ่าน 248) 19 ธ.ค. 59
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 321) 08 ธ.ค. 59
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 537) 21 พ.ย. 59
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อบรมหัวข้อ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ (อ่าน 304) 14 พ.ย. 59
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด (อ่าน 266) 14 พ.ย. 59
กิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 269) 08 พ.ย. 59
จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อแสดงความอาลัยฯ (อ่าน 256) 31 ต.ค. 59
ทัศนศึกษา ม.4 (อ่าน 328) 28 ต.ค. 59
ผลการแข่งขัน "เปิดบ้านครูจีน" (อ่าน 315) 03 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 394) 28 ก.ย. 59
กิจกรรม คอมอาร์ต สร้างสรรค์ สร้างฝันสู่ AEC (อ่าน 359) 27 ก.ย. 59
วันสันติภาพสากล (อ่าน 348) 23 ก.ย. 59
กิจกรรมค่ายอังกฤษ – จีน (อ่าน 423) 16 ก.ย. 59
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 (อ่าน 345) 05 ก.ย. 59
ร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (อ่าน 341) 02 ก.ย. 59
กิจกรรมค่ายวิทย์ – คณิต ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 505) 24 ส.ค. 59
ค่ายวงโยธวาทิต ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 417) 24 ส.ค. 59
ทัศนศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 347) 24 ส.ค. 59
ทัศนศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 364) 23 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 467) 17 ส.ค. 59
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต (อ่าน 379) 16 ส.ค. 59